• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Dịch vụ bảo trì hỗ trợ kỹ thuật phần mềm

Dịch vụ bảo trì hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì phần mềm

Thực hiện khắc phục hoặc hướng dẫn khắc phục sự cố (trực tiếp hoặc gián tiếp), thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho khách hàng để đảm bảo sản phẩm được vận hành liên tục và phòng tránh rủi ro cho toàn hệ thống... 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228