• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ đào tạo hướng dẫn sử dụng

Đào tạo hướng dẫn sử dụng về phần mềm, các ví dụ, dữ liệu mẫu để khách hàng nắm bắt được cách thức vận hành, sử dụng bảo trì sản phẩm.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228