• Hỗ Trợ Trực Tuyến
    • Tư Vấn Sản Phẩm

      Đàm Cẩm Nhung 04.3628.3333

    • Tư Vấn Giải Pháp

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

Dịch vụ về dữ liệu

Cập nhật, convert, rà soát dữ liệu, lọc và cảnh báo. 

cập nhật, convert, rà soát dữ liệu, lọc và cảnh báo những dữ liệu lệch chuẩn, nhập sai, sao lưu dữ liệu định kỳ. 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228