• Hỗ Trợ Trực Tuyến
    • Tư Vấn Sản Phẩm

      Đàm Cẩm Nhung 04.3628.3333

    • Tư Vấn Giải Pháp

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

Dịch vụ về tư vấn nghiệp vụ

Tư vấn các nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về kết quả dữ liệu. 

Tư vấn các nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về kết quả dữ liệu. . 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228