• Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn sản phẩm

   Dương Văn Quyết 094.775.8886

  • Tư vấn giải pháp

   Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Giới thiệu phân hệ tính lương.

Chính xác- Tiện dụng.
Tiền lương là một phần chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Bởi vậy Nhà quản lý doanh nghiệp luôn muốn biết: Tổng quỹ lương hiện nay là bao nhiêu? Nó đang biến động (thay đổi, tăng giảm) như thế nào? Cấu thành tiền lương của doanh nghiệp gồm những khoản gì? Tỷ trọng đã hợp lý chưa? Tổng quỹ lương sẽ tăng bao nhiêu nếu tăng lương cho một số bộ phận hoặc tăng số lượng nhân viên

Bên cạnh đó việc tính lương nhanh chóng, chính xác, công bằng sẽ góp phần khuyến khích và tạo niềm tin cho người lao động. Chính vì vậy, việc sử dụng công cụ nhằm trợ giúp cho các Nhà quản lý có được một hệ thống để quản lý và tính lương một cách chuyên nghiệp như các phần mềm tính lương và quản lý lương là rất cần thiết và sẽ mang lại những lợi ích và hiệu quả cực kỳ to lớn cho sự phát triển của một Doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý nhân sự HR-ERP Enterprise – Phần mềm tính lương và thuế sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát và quản lý các vấn đề lương một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.
 

Tính năng và sự khác biệt

Sự khác biệt của phân hệ tính lương HR-ERP.

 • Chính xác, nhanh chóng: HR-ERP Enterprise cung cấp hàng loạt các công cụ hỗ trợ để cập nhật các thông số đầu vào, tính toán, tìm kiếm, lập báo cáo về lương, thuế, các khoản phụ cấp…
 • Chủ động, linh hoạt: Phần mềm tính lương HR-ERP Enterprise
  cho phép người dùng tự định nghĩa các tham số, thiết lập các công thức, nhập các hệ số, mức lương, thưởng,…
 • Xuyên suốt, toàn diện: Phần mềm tính lương HR-ERP Enterprise
  lưu vết và theo dõi quá trình tăng giảm, thay đổi lương của người lao động, hệ thống báo cáo đa dạng.
 • Cộng tác và đồng bộ: Phần mềm tính lương HR-ERP Enterprise
  cho phép nhận dữ liệu tự động từ các phần mềm chấm công, nhân sự
 • Quản lý xây dựng chỉ tiêu tính lương.

 • Quản lý lương theo đối tượng lao động.

 • Quản lý xây dựng công thức tính lương.

 • Quản lý kỳ tính lương.

 • Quản lý kỳ tính thưởng.

Sơ đồ chức năng phân hệ tính lương.

Mô tả quy trình hoạt động của phân hệ tính lương.

Phần mềm tính lương dựa trên các tham số đầu vào từ phần chấm công hoặc nhập dữ liệu công từ Excel, các phụ cấp được định nghĩa sẵn hoặc người dùng có thể tự định nghĩa.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228