• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Phân hệ nhân sự.

Khả năng tuỳ biến các thông số nhân sự đầu vào.

Quản lý chi tiết các thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, bộ phận công tác, số sổ bảo hiểm, mã số thuế cá nhân, tài khoản cá nhân.

Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình, cho phép theo dõi số người phụ thuộc trong quá trình tính giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.

Quản lý về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, …

Quản lý thông tin hợp đồng lao động: lao động thời vụ, lao động chính thức với các hình thức thử việc, hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng không xác định kỳ hạn giúp ban lãnh đạo ra quyết định về chính sách đối với người lao động…

Phân hệ chấm công

Chính xác- nhanh chóng; Chủ động - linh hoạt

Chấm công thủ công: Nhập trực tiếp từ phần mềm (nhập nhanh) hoặc nhận từ file Excel mẫu..

Chấm công tự động: Nhận dữ liệu từ máy chấm công mà không cần thao tác lại. Đảm bảo sự chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, người dùng cũng có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế tình hình (nếu có quyền)..
    Hệ thống chấm công tự động được thiếp lập linh hoạt, tương thích với tất cả các loại máy chấm công hiện nay như: thẻ từ, vân tay ...
    Thiết lập linh động hệ thống ngày nghỉ, ngày lễ để từ đó chấm công cho nhân viên chính xác.
    Cập nhật ngày nghỉ phép vào bảng chấm công (tự trừ sau khi đăng ký nghỉ phép)
    Tự động trừ công đi trễ về sớm theo thời gian thực tế hoặc theo quy định riêng của doanh nghiệp.
    Tự động chuyển đổi công khi nhân viên làm việc vào ngày nghỉ, ngày lễ theo thiết lập của người dùng.
    Tạo mọi báo cáo chấm công đa đạng từ công ngày, công tháng, từ chi tiết đến tổng hợp cho phép người dùng có được thông tin chấm công chính xác phục vụ cho công tác tính lương.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228