• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Chấm công

Làm bù

Nếu công ty bắt công nhân làm thêm (không có sự đồng ý của người lao động) hoặc có sự đồng ý của người lao động nhưng số giờ làm thêm vượt quá tổng số giờ theo Điều 69 Bộ luật Lao động nêu trên thì sẽ bị coi là vi phạm pháp luật lao động.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

 

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGÀY NGHỈ PHÉP CỦA NHÂN VIÊN

1. Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong ngày (Theo Điều 68, 71 của Bộ luật lao động đã sửa đổi)

Thời giờ làm việc bình thường (Điều 119, Chương VII của Bộ luật lao động)

Xin hỏi thời gian thử việc có được tính vào thời gian để trợ cấp thôi việc không? Thời gian làm việc của tôi gồm hai tháng thử việc và hai năm bốn tháng làm việc chính thức, vậy mức trợ cấp thôi việc của tôi sẽ là bao nhiêu? Thời hạn để công ty trả trợ cấp thôi việc?

Hàng tá công việc, hàng đống tài liệu luôn chực chờ bạn giải quyết. Bạn luôn trong tình trạng đầu bù tóc rối chạy đua với thời gian mà vẫn không thể hoàn thành hết nhiệm vụ của mình. Công việc của bạn quá nhiều hay bạn chưa quản lý được thời gian?

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228