• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Hệ thống quản lý tài sản chuyên dụng và trọn gói

Tài sản cố định thường chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ giá trị tài sản của một doanh

nghiệp do đó chúng cũng có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của đơn vị. Công tác

quản lý tài sản vốn là một mảng truyền thống và thường được xem là ít phức tạp.

Do đó việc

quản lý tài sản thường được các đơn vị theo dõi bằng Excel hoặc phần mềm tự phát triển với

mục tiêu quản lý hồ sơ tài sản và tính khấu hao. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp lớn có

nhiều cơ sở với số lượng hàng nghìn tài sản đây lại là một vấn đề khá nan giải và việc giải

quyết tốt bài toán quản lý này có thể mang lại cho doanh nghiệp những hiệu quả tài chính với

giá trị rất lớn. XMan-AMS được FBS thiết kế và xây dựng như một hệ thống quản lý tài sản

chuyên dụng và trọn gói nhằm đáp ứng những nhu cầu này.

XMan-AMS hỗ trợ việc quản lý đầy đủ và chi tiết các loại tài sản từ tài sản cố định hữu hình

như đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, các vật dụng và phương tiện lao động có giá trị

nhỏ như bàn ghế, thiết bị văn phòng,... cho đến các loại tài sản vô hình như giấy tờ có giá,

bản quyền tác giả, phần mềm tin học,...

Các tính năng được thiết kế chuyên giải quyết bài toán quản lý tài sản quy mô lớn

V Hỗ trợ việc quản lý tài sản theo lô, bộ.

V Hỗ trợ việc quản lý các bộ phận hoặc tài sản con cấu thành tài sản. Hỗ trợ chức năng theo dõi

việc tách/ghép các bộ phận cấu thành tài sản.

V Hỗ trợ việc quản lý và kiểm kê tài sản bằng mã vạch (Bar code) nhằm giảm thiểu tối đa thời

gian và chi phí quản lý tài sản

V Hỗ trợ việc cập nhật và theo dõi các hồ sơ có liên quan đến tài sản đính kèm như hợp đồng,

phiếu bảo hành, tài liệu kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hình ảnh, sơ đồ vị trí lắp đặt,

bản vẽ kỹ thuật,… dưới dạng các loại file văn bản và multimedia thông dụng TXT, DOC, PDF,

XLS, PPT, GIF, BMP, TIF, JPG, AVI, MPG,…giúp người sử dụng có thể xem và cập nhật các tài

liệu này một các nhanh chóng và trực tiếp ngay trong hồ sơ của từng tài sản.

V Hỗ trợ đồng thời nhiều phương pháp tính khấu hao như: đường thẳng, giá trị còn lại, cố

định,... Hỗ trợ việc tính khấu hao điều chỉnh cho các kỳ quá khứ.

Theo dõi mọi biến động theo suốt vòng đời của tài sản

XMan-AMS hỗ trợ việc theo dõi mọi biến động theo suốt vòng đời của tài sản từ khâu mua

sắm, đăng ký đưa vào sử dụng, di chuyển vị trí, thay đổi người sử dụng/trung tâm chi phí,

trích khấu hao, sửa chữa/nâng cấp, tách/nhập tài sản, điều chỉnh/đánh giá lại, kiểm kê, cho

đến lúc tài sản được thanh lý. Khác với các chương trình quản lý tài sản đơn giản thường hay

ghi chồng thông tin biến động trực tiếp lên trên các thông tin quá khứ và làm mất dấu vết

thông tin lịch sử, tất cả mọi thông tin biến động của tài sản trong XMan-AMS đều được ghi

nhận vào hồ sơ tài sản theo dạng nhật ký để phục vụ cho việc truy vấn thông tin lịch sử khi

cần về sau.

Quản lý tài sản tin học

XMan-AMS được thiết kế có những chức năng riêng chuyên hỗ trợ cho việc quản lý và theo

dõi sự biến động của các loại tài sản tin học như trang thiết bị máy tính, máy in, thiết bị

mạng và truyền thông, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, bản quyền sử dụng phần

mềm,... vốn là những loại tài sản có giá trị cao, chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ tài sản của

doanh nghiệp lại có tỷ lệ hao mòn vô hình lớn hoặc thuộc loại tài sản vô hình. Chúng thường

xuyên được nâng cấp, thay đổi cấu hình, tách/ghép các cấu kiện và có nhiều đặc tính, thông

số kỹ thuật cần được theo dõi riêng.

XMan-AMS không chỉ hỗ trợ việc quản lý các phần mềm tin học như là một tài sản vô hình

đặc biệt có theo dõi số lượng tồn của các bản quyền sử dụng mà còn theo dõi chi tiết tình

hình cài đặt các phần mềm trên các máy tính và số lượng bản quyền sử dụng còn tồn tương

ứng.

Kiểm kê tài sản

V XMan-AMS hỗ trợ cả hai phương thức kiểm kê: đối chiếu thực tế - sổ sách bằng cách thu thập

số liệu tài sản thực tế bằng thiết bị quét mã vạch rồi gửi cho trung tâm để đối chiếu với số

liệu tài sản theo sổ sách và phương thức đối chiếu sổ sách - thực tế bằng cách kết xuất số

liệu tài sản theo sổ sách để gửi cho từng cơ sở để đối chiếu với tài sản thực tế rồi phản hồi

kết quả về trung tâm.

V Hỗ trợ việc xử lý kết quả kiểm kê bao gồm: các tài sản sai vị trí, các tài sản thất lạc, các tài

sản thừa, các tài sản đề nghị thanh lý,... chỉ bằng một vài thao tác nhấp chuột.

V Nhờ tính khoa học và tiện lợi trên đây mà chức năng kiểm kê của XMan-AMS có thể giúp các

đơn vị lớn rút ngắn thời gian kiểm kê và xử lý kết quả kiểm kê hàng chục ngàn tài sản đặt tại

hàng trăm cơ sở từ hàng tháng xuống còn vài ngày với độ chính xác rất cao.

Kế toán tài sản

V XMan-AMS cung cấp chức năng hạch toán kế toán tổng hợp tự động đối với tất cả các loại

phát sinh về tài chính của tài sản như: đăng ký mới, thay đổi phòng ban sử dụng, tách/nhập

tài sản, khấu hao, đánh giá lại tài sản, thanh lý tài sản. Sơ đồ hạch toán và số hiệu tài khoản

tổng hợp cho từng loại phát sinh được người quản trị chương trình đăng ký khi cài đặt và thiết

lập cấu hình.

V Việc tạo bút toán tự động được chia chi tiết theo từng loại tài sản (category), từng loại phát

sinh tài sản (transaction type) cho từng trung tâm chi phí (cost centre). Các bút toán tổng

hợp có thể được cập nhật trực tiếp vào phân hệ kế toán tổng hợp XMan-GL hoặc kết xuất ra

file Excel để tích hợp với bất kỳ hệ thống kế toán tổng hợp nào khác.

V Việc hạch toán tổng hợp có thể được hoàn lại (undo) nếu phát hiện sai sót để chỉnh sửa số

liệu và tiến hành tạo lại bút toán tự động cho đến khi đạt được kết quả chính xác.

V Hệ thống tự động khóa các phát sinh tài sản ngay sau khi các phát sinh này đã được hạch

toán tổng hợp. Trường hợp hoàn lại tác vụ (undo GL posting) tạo bút toán tự động, các phát

sinh chi tiết tương ứng sẽ được tự động mở khoá.

Hệ thống báo cáo tài sản

V XMan-AMS cung cấp cho người sử dụng hệ thống báo cáo quản lý tài sản cố định và công cụ

rất đầy đủ và phong phú với gần 50 mẫu biểu báo cáo khác nhau theo nhiều nhóm và loại

báo cáo như: nhóm các loại chứng từ phát sinh và thẻ tài sản, nhóm báo cáo liệt kê các phát

sinh tài sản, nhóm báo cáo kế toán tài sản, nhóm báo cáo khấu hao tài sản, nhóm báo cáo

kiểm kê tài sản, nhóm báo cáo thống kê, nhóm báo cáo nhanh,…

V Hầu hết các báo cáo đều có thể in theo việc chỉ định khoảng thời gian: ngày, tháng, quý,

năm, từ ngày … đến ngày và có thể in lại chính xác số liệu quá khứ.

V Hầu hết các báo cáo đều có thể kết xuất ra dạng file Excel, PDF, Text, HTML, XML theo đúng

khuôn dạng mẫu biểu báo cáo.

clip_image011

Mô hình dữ liệu tập trung, kiến trúc ứng dụng đa lớp

Để có thể đáp ứng cho các doanh nghiệp lớn sử dụng và quản lý một số lượng tài sản rất lớn,

AMS được FBS thiết kế và xây dựng trên kiến trúc ứng dụng tiên tiến nhất hiện nay đó là kiến

trúc đa lớp (n-tier client/server) theo công nghệ EJB/J2EE sử dụng ngôn ngữ lập trình Java và

CSDL Oracle 8i/9i/10g hoặc MS SQL Server 2000 nhằm phát huy thế mạnh của mô hình xử lý

phân tán (distributed processing), cân bằng tải (load balancing) và tốc độ xử lý cao (high

performance). AMS có thể hỗ trợ cả hai mô hình tổ chức dữ liệu tập trung và phân tán. Giao

diện với người sử dụng đầu cuối thông qua các trình duyệt web như: Internet Explorer,

Netscape, Firefox,… với kiến trúc thin client giúp việc quản lý phiên bản luôn được thống

nhất, cập nhật dễ dàng, triển khai rất nhanh và ít tốn kém chi phí triển khai, không đòi hỏi

cấu hình phần cứng máy trạm quá lớn và tận dụng ngay cơ sở hạ tầng sẵn có của doanh

nghiệp mà không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào.

Tier 1 – Database Server

° OS: Windows 2000 / Linux / Solaris

° RDBMS: Oracle 8i/9i/10g hoặc SQL Server 2000

Tier 2 – Application Server

° OS: Windows 2000 / Linux / Solaris

° Application Server : Oracle Application Server 9i/10g, IBM WebSphere Application

Server 5.1 hoặc JBoss 4.0

Tier 3 – Thin client

° OS: Windows 9x / Me / NT / 2000 / XP / Linux

° Web browser: Internet Explorer/Netscape/FireFox

An toàn & Bảo mật cao

XMan-AMS hỗ trợ việc phân quyền rất chặt chẽ và chi tiết cho từng người/nhóm người sử

dụng hệ thống đến từng chức năng, từng màn hình, từng báo cáo, từng bảng và cột dữ liệu

Đặc biệt XMan-AMS còn hỗ trợ kết hợp việc phân quyền theo địa bàn và nhóm tài sản quản

lý. Ngoài ra Hệ thống còn kết hợp khai thác khả năng bảo mật của hệ điều hành và hệ quản

trị cơ sở dữ liệu để đem đến một giải pháp an ninh tin cậy và ổn định.

Hỗ trợ việc tự động ghi nhận nhật ký an ninh ghi lại quá trình từng phiên làm việc của từng

người sử dụng như ra vào hệ thống, thêm mới, sửa, xóa, … như một hệ thống camera an

ninh nhằm phục vụ cho quá trình truy tìm nguyên nhân các sự cố.

 

Hồ sơ & phát sinh tài sản

- Quản lý hồ sơ tài sản

- Đăng ký tài sản mới

- Kết xuất danh sách tài sản mới đăng ký ra file

Excel để in nhãn bar code cho tài sản

- Di chuyển vị trí tài sản

- Thay đổi người/bộ phận sử dụng tài sản

- Tách/nhập tài sản

- Đánh giá lại (tăng/giảm nguyên giá & lũy kế

khấu hao)

- Thanh lý tài sản

- In phiếu đăng ký hoặc phát sinh tài sản

- Cập nhật các tài liệu liên quan đến tài sản (hợp

đồng, phiếu bảo hành, hướng dẫn sử dụng, hình

ảnh, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật,…)

- Truy vấn hồ sơ và phát sinh theo nhiều tiêu

thức và in báo cáo nhanh

Quản lý tài sản tin học

- Định nghĩa các thuộc tính kỹ thuật đặc thù cho

tài sản tin học

- Danh mục Chủng loại phần mềm

- Đăng ký danh sách Phần mềm

- Cập nhật tình trạng cài đặt các phần mềm trên

tài sản loại Server/PC/Laptop

- In báo cáo nhập - xuất - tồn cho các software

user license

- Thống kê tình hình sử dụng phần mềm theo

chủng loại / phòng ban

- Thống kê tình hình sử dụng từng loại trang thiết

bị tin học theo từng bộ phận/người sử dụng

- Truy vấn trang thiết bị tin học theo cấu hình

- …

Kiểm kê tài sản

- Export hồ sơ tài sản ra Excel để kiểm kê

- Import kết quả kiểm kê từ Excel

- Load kết quả kiểm kê thực tế từ bar code

scanner

- In kết quả kiểm kê tài sản

- Xử lý các tài sản sai vị trí

- Xử lý các tài sản thiếu

- Xử lý các tài sản thừa

- Xử lý các tài sản đề nghị thanh lý

Kế toán tài sản

- Đăng ký danh mục loại tài sản và các tài khoản

tổng hợp

- Định nghĩa phương pháp tính khấu hao

- Định nghĩa phương pháp hạch toán tổng hợp

cho từng loại phát sinh.

- Tính khấu hao hàng tháng, in kết quả

- Tính khấu hao điều chỉnh cho quá khứ

- Hoàn tác vụ tính khấu hao

- Hạch toán tổng hợp các phát sinh tài sản

- Kết xuất kết quả hạch toán ra file Excel

- Hoàn tác vụ hạch toán tổng hợp

Hệ thống báo cáo

- Thống kê tổng hợp tài sản theo theo trụ sở /

theo phòng ban / theo loại tài sản

- Liệt kê chi tiết tài sản theo trụ sở / theo phòng

ban / theo loại tài sản

- Thẻ tài sản chi tiết

- Phiếu đăng ký tài sản

- Phiếu di chuyển tài sản

- Phiếu điều chỉnh tài sản

- Danh sách tài sản đề nghị thanh lý

- Danh sách tài sản quyết định thanh lý

- Danh sách barcode các tài sản mới đăng ký

- Báo cáo tình hình di chuyển tài sản

- Báo cáo tình hình đăng ký tài sản mới

- Báo cáo tình hình đánh giá lại tài sản

- Báo cáo tình hình thanh lý tài sản

- Báo cáo tình hình biến động tài sản

- Báo cáo tình hình bảo hành/bảo trì tài sản

- Liệt kê tài sản theo chi nhánh phục vụ kiểm kê

- Danh sách tài sản thừa phát hiện qua kiểm kê

- Bảng kê kết quả kiểm kê tài sản

- Bảng kê khấu hao tài sản tổng hợp theo phòng

ban / theo loại tài sản

- Bảng kê chi tiết kết quả tính khấu hao tháng

- Bảng kê các bút toán hạch toán tự động

- Biểu đồ thống kê tổng hợp tình hình sử dụng

các tài sản

- Báo cáo nhanh danh sách tài sản theo điều kiện

truy vấn

- …

Các danh mục quản lý tài sản

- Danh mục Nhóm tài sản

- Danh mục Phân loại/tiểu loại tài sản

- Danh mục Tình trạng tài sản

- Danh mục Mã loại biến động tài sản

- Danh mục Khu vực

- Danh mục Chi nhánh/Phòng ban

- Danh mục Trung tâm chi phí

- Danh mục Trụ sở làm việc

- Danh sách Nhà cung cấp

- Danh mục Tình trạng bảo trì tài sản

- …

Quản trị hệ thống

- Danh mục Chức năng của XMan-AMS

- Danh sách Nhóm người sử dụng (Roles)

- Danh sách Người sử dụng (Users)

- Phân quyền sử dụng chức năng

- Phân quyền quản lý theo địa bàn

- Phân quyền quản lý theo nhóm tài sản

- Phân quyền khai thác báo cáo

- Đăng ký các câu thông báo hệ thống

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228