• Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn sản phẩm

   Dương Văn Quyết 094.775.8886

  • Tư vấn giải pháp

   Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Nhà hàng - Khách sạn

Tổng quan

Phần mềm quản lý nhân sự HR-ERP F&B được thiết kế dành riêng cho lĩnh vực nhà hàng, khách sạn . Với đặc thù riêng của lĩnh vực khách sạn, nhà hàng là nhiều ca kíp, ca gãy, quản lý ngày OFF, ngày nghỉ CL  ..

 Các tính năng chính  :

 - Khả năng bảo mật : Phần mềm mã hóa mật khẩu người dùng, bảo mật nhiều cấp độ, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng báo cáo ..

- Cho phép theo dõi và quản lý tất cả thông tin được thêm mới, hoặc đã chỉnh sửa, đặc biệt là các thông tin quan trọng như dữ liệu chấm công, thông tin hợp đồng ...

- Phần mềm thiết kế thân thiện, dễ thao tác theo chuẩn của Microsoft

- Khả năng chỉnh sửa động là điểm nổi bật của phần mềm nhân sự HR-ERP

- Hỗ trợ nhập tối đa các thông tin nhập vào và các thông tin cần xuất ra nhờ thiết kế đặc biệt của phần mềm .

- Hỗ trợ song ngữ Anh- Việt

  Phần mềm nhân sự HR-ERP F&B bao gồm các phân hệ chính sau :

   - Phân hệ quản lý hồ sơ nhân sự .

   - Phân hệ chấm công .

   - Phân hệ tiền lương .

   -  Phân hệ ESS (ESS-Employee Self Service) .

   - Phân hệ quản lý suất ăn.

Tính năng & sự khác biệt

Phần mềm quản lý nhân sự HR-ERP F&B cho phép quản lý nhiều cấp độ, phòng ban, bộ phận ... Tự động cảnh báo các thông tin hợp đồng, sinh nhật. Cho phép tìm kiếm nhân viên theo nhiều tiêu chí. Các chức năn chi tiết  :

Phân hệ nhân sự

 • Thông tin chi tiết nhân viên.
 • Quản lý đánh mã nhân viên
 • Thông tin hợp đồng, phụ lục HĐ, loại hợp đồng.
 • Quản lý quá trình làm việc.
 • Thông tin đi công tác.
 • Quản lý thông tin bảo hiểm.
 • Quản lý cấp phát tài sản .
 • Quản lý sức khỏe & an toàn LĐ
 • Quản lý thôi việc.

Quản lý tuyển dụng

 • Quản lý kế hoạch tuyển dụng.
 • Quản lý thông tin ứng viên
 • Quản lý mô tả công việc .
 • Quản lý quá trình phỏng vấn
 • Quản lý việc tuyển chọn ứng viên

Quản lý đào tạo

 • Quản lý khóa đào tạo
 • Quản lý nhân viên tham gia đào tạo

Chi tiết phân hệ nhân sự :

 • Quản lý chi tiết thông tin nhân viên: Quản lý các thông tin chi tiết của ứng viên tuyển dụng và nhân viên hiện tại, quản lý lịch sử tuyển dụng của ứng viên, trình độ, lịch sử công tác trước và tại khách sạn, các thông tin về quan hệ gia đình …
 • Tự động đánh mã nhân viên: Đánh mã sô nhân viên bằng tay hoặc có thể đánh mã số nhân sự tự động, có tiền tố hoặc không có tiền tố..
 • Quản lý thông tin hợp đồng, phụ lục hợp đồng: Quản lý việc làm nhân viên dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau như hợp đồng 1,2,3 tháng, hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng thử việc, hợp đồng thời vụ .
 • Quản lý quá trình làm việc: Quản lý quá trình thăng chức/ giáng chức, quá trình thay đổi bộ phận, gia hạn hợp đông, quá trình thay đổi lương..
 • Quản lý cấp phát tài sản cho nhân viên: Quản lý việc cấp phát tài sản và đăng ký cấp phát tài sản cho nhân viên như Máy tính xách tay, điện thoại .. ...
 • Quản lý thôi việc: Quản lý quá trình thôi việc của nhân viên theo các loại thôi việc như cho nghỉ việc, tự xin nghỉ... ...
 • Quản lý bảo hiểm: Quản lý các thông tin liên quan đến bảo hiểm, sổ BHXH, quá trình đóng bảo hiểm, mức đóng bảo hiểm. Việc thanh toán các loại bảo hiểm có thể thực hiện ở Modul tính lương hoặc tính toán độc lập ...
 • Quản lý tuyển dụng: Quản lý các kế hoạch tuyển dụng, bao gồm cả việc lập ngân sách tuyển dụng cho quý hoặc theo năm ...
  • Quản lý thông tin ứng viên: Quản lý việc thêm mới và kiểm soát các thông tin ứng viên .
  • Quản lý mô tả công việc : Tạo các mẫu mô tả công việc cho từng vị trí của tửng bộ phận VD FO, F&B, HK ... Các mẫu yêu cầu công việc
  • Các kỹ năng và kinh nghiệm, yêu cầu công việc : Định nghĩa các kỹ năng, bằng cấp .. cho từng vị trí
  • Quản lý quá trình phòng vấn : Quán lý quá trình phỏng vấn (có thể nhiều lần) và phê duyệt kết quá cuối cùng .
 • Quản lý đào tạo: Quản lý các khoán đào tạo của nhân viên, bao gồm cả việc lập ngân sách đào tạo. Các chi phí ràng buộc của nhân viên . Lưu giữ lịch sử đã đào tạo các kỹ năng của nhân viên .
 
 

Phân hệ chấm công

 • Kết nối các thiết bị chấm công.
 • Quản lý ca làm việc, quy định vào/ra, làm thêm, ca gãy ..
 • Thời gian làm đêm, ca gãy.
 • Quản lý thời gian làm thêm.
 • Quản lý nghỉ bù.
 • Điều chỉnh thời gian làm việc.
 • Quản lý TG chấm công cho quản lý.
 • Quản lý nghỉ phép, công tác...
 • Quản lý nhóm làm việc.
 • Khóa và mở khóa bảng chấm công

Chi tiết phân hệ chấm công :

 • Quản lý việc kết nối tới các thiết bị chấm công: Phần mềm được thiết kế để kết nối tới hầu hết các loại thiết bị có mặt trên thị trường như Ronald Jack, KOBIO, ZKTeco, Wise…
 • Quản lý ca làm việc, OT,  Chính sách chọn vào/ra : Quản lý việc định nghĩa ca làm việc, quản lý việc phân ca cho nhân viên, cách thức chọn vào/ra để tính công ...
 • Thời gian làm đêm/ tăng ca đêm/ ca gãy: Tự động nhận diện thời gian làm đêm, thời gian tăng ca đêm, ca gãy để trả thêm lương/phụ cấp... .
 • Quản lý thời gian làm thêm: Phần mềm tự động xác định thời gian làm thêm dựa vào khai báo của ca. Nếu việc đăng ký làm thêm được chấp thuận phần mềm sẽ tự động tính số tiếng OT và chuyển qua ngày nghỉ CL kế tiếp .
 • Quản lý nghỉ bù: Chính sách cho nghỉ bù hoặc trả tiến cho thời gian đi làm thêm hoặc làm việc vào các ngày nghỉ , ngày lễ.
 • Điều chỉnh thời gian làm việc: Điều chỉnh thời gian làm việc, bổ xung dữ liệu bị thiếu. Hỗ trợ nhập dữ liệu bảng công mặc định cho cấp quản lý ...
 • Quản lý nghỉ và ưu đãi thời gian làm việc: Quản lý nghỉ phép (AL), nghỉ bù (CL), nghỉ OFF.., số ngày còn lại được nghỉ của nhân viên . Định nghĩa tổng phép được nghỉ hàng năm, phép tồn chuyển năm sau hoặc clear . Quỹ nghỉ bù theo giờ hoặc theo ngày .
 • Khóa và mở khóa bản công: Khóa bảng chấm công và mở khóa bảng chấm công cho những User được cấp quyền.
 
 

Lương thời gian

 • Tính chính xác
 • Quản lý phụ cấp, thưởng / giảm trừ
 • Không giới hạn các khoản thanh toán
 • Thuế PIT và quyết toán thuế PIT
 • Phiếu lương gửi qua Email.
 • Lương cho người nghỉ việc.
 • Cho phép quản lý nhiều loại tiền tệ
 • Định nghĩa các kỳ thanh toán lương .
 • Quản lý thanh toán lương cho nhân viên thời vụ.
 • Tình được lương từ Gross sang NET và ngược lại .

Chi tiết phân hệ tính lương :

 • Tính chính xác: Sau khi hoàn thành cấu hình bảng lương, tính lương hoàn toàn tự động và hiệu quả cho tất cả nhân viên của khách sạn/nhà hàng mà không có lỗi có thể xảy ra với "tính toán bằng tay"
 • Quản lý các khoản phụ cấp, thưởng, giảm trừ, các khoản thay đổi lương không thường xuyên hàng tháng: Cho phép định nghĩa không giới hạn hạn số lượng các khoảng phụ trợ cấp, khoản cộng, khoản trừ ...
 • Không giới hạn các khoản thanh toán : Không hạn chế các khoản thanh toán ở bảng thanh toán lương. Các khoản thanh toán sẽ do khách hàng cung cấp .
 • Thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Tự động tính toán thuế thu nhập phải nhập trong tháng và quyết toán thuế thu nhập cuối năm.
 • Phiếu lương : Phiếu lương được gửi tự động qua Email hoặc in ra cho nhân viên . Phiếu lương có thể được xem không chỉ ở tháng hiện tại mà còn xem được cả ở những tháng trước đó . Phiếu lương có thể in cho một nhân viên hoặc cho một bộ phận hoặc cả khách sạn/nhà hàng .
 • Tính lương cho người nghỉ việc : Bao gồm việc tính cả số ngày phép chưa sử dụng, ngày nghỉ OFF, CL ...
 • Định nghĩa các kỳ thanh toán lương: Định nghĩa các kỳ thanh toán lương cho nhân viên.
 • So sánh lương giữa 2 kỳ: So sánh mức lương giữa hai kỳ tính lương liên tiếp với sự khác biệt chi tiết.
 • Nhập dữ liệu chấm công: Dữ liệu chấm công có thể nhập tự động từ phần chấm công hoặc nhập từ excel theo mẫu của Digitech.
 • Khóa và mở khóa bảng lương: Khi khóa bảng lương, dữ liệu sẽ không sửa được ở những tháng sau đó .
 
Error
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/hrm/domains/hrm.com.vn/public_html/images/gallery_pmnsnew_hotel_KH
 • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/hrm/domains/hrm.com.vn/public_html/images/gallery_pmnsnew_hotel

Sơ đồ chức năng phần mềm quản lý nhân sự HR-ERP F&B

Mô tả quy trình hoạt động của phần mềm nhân sự.

Khi phát sinh công nhân viên mới, nhân viên sử dụng phần mềm sẽ nhập nhân viên đó vào phần mềm thông qua phân hệ nhân sự.

Phân hệ nhân sự cung cấp các chức năng như diễn biến lương, điều chuyển công tác, phép năm, bảo hiểm ...

Chấm công...


Danh sách khách hàng tiêu biểu

Ảnh chụp màn hình

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228