• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Báo cáo cho biết nhân viên vắng mặt ở công ty, những nhân viên không có thông tin quẹt thẻ. Để xem báo cáo, chọn kiểu hiển thị trong cửa số “Danh sách báo cáo” ở trên, chọn menu Báo cáo/Vắng mặt để xem hoặc vào chọn trên danh sách báo cáo “Vắng mặt”, sau đó nhấn nút lệnh In báo cáo để xem.  Các thông tin trong báo cáo gồm: STT, Mã nhân viên, Họ tên, Chức vụ,Bộ phận

Báo cáo đưa ra thông tin ca đi muộn về sớm từng ngày của nhân viên trong một khoảng thời gian tuỳ theo lựa chọn của người sử dụng. Để xem báo cáo chọn các thông tin ở cửa sổ báo cáo ở trên, vào menu Báo cáo/Đi muộn về sớm hoặc chọn báo cáo Đi muộn về sớm trên Cửa sổ báo cáo sau đó nhấn nút In báo cáo. Các thông tin trên báo cáo gồm: STT, mã nhân viên, họ và tên, bộ phận, ngày, thời gian đến muôn, thời gian về sớm.

Báo cáo cho biết thời gian làm việc trong ngày của nhân viên. Để xem báo cáo, chọn kiểu hiển thị trong cửa số “Danh sách báo cáo” ở trên, vào menu Báo cáo/Thời gian làm để xem báo cáo hoặc chọn trong danh sách báo cáo “Thời gian làm”, sau đó nhấn nút lệnh In báo cáo. Các thông tin trên báo cáo gồm: STT, Mã nhân viên, Họ tên, Chức vụ,Bộ phận, Ngày, TG làm ngày, Quá giờ ngày, Làm thêm ngày, Ra ngoài ngày, Đi muộn ngày, Về sớm ngày, TG làm tối, Quá giờ tối, Làm thêm tối, Ra ngoài tối, Đi muộn tối, Về sớm tối, Thời gian quy định, tính làm thêm, ghi chú.

Báo cáo cho biết thông tin những lần vào ra làm căn cứ để tính giờ của nhân viên. Để xem báo cáo, chọn kiểu hiển thị trong cửa số “Danh sách báo cáo” ở trên, vào menu Báo cáo/Quẹt thẻ tính giờ để xem hoặc chọn trong danh sách báo cáo “Quẹt thẻ tính giờ” và nhấn nút lệnh In báo cáo để xem. Các thông tin trên báo cáo gồm: STT, Mã nhân viên, Họ tên, Chức vụ,Bộ phận, Ngày, Ca, Cửa quẹt đầu vào, TG quẹt đầu vào, Cửa quẹt kết thúc ca, TG quẹt kết thúc ca, Cửa quẹt giữa giờ, TG quẹt giữa giờ, Cửa quẹt kết thúc nghỉ, TG quẹt kết thúc nghỉ, ghi chú.

Báo cáo cho biết thông tin những lần vào ra công ty của nhân viên. Để xem báo cáo, chọn kiểu hiển thị trong cửa số “Danh sách báo cáo” ở trên, vào menu Báo cáo/Quẹt thẻ vào ra để xem hoặc chọn trong danh sách báo cáo “Quẹt thẻ vào ra”, sau đó nhấn nút lệnh In báo cáo để xem. Các thông tin trên báo cáo gồm: STT, Ngày, Mã nhân viên, Họ tên, Chức vụ,Bộ phận, Giờ vào, Giờ ra, Ghi chú.

 

Trước tiên muốn xuất được báo cáo cần xử lý dữ liệu để phần mềm dựa vào giờ quẹt và ca làm việc để tính giờ.

x1

Bước 1: Chọn cả công ty , 1 bộ phận hoặc 1 nhân viên sau đó chọn mục xử lý dữ liệu để tinh toán số liệu.
Bước 2: Chọn khoảng ngày để tính toán xử lý dữ liệu. thướng các công ty hay chọn từ ngày 1 đến ngày 31 đối với những tháng có 31 ngày
Bước 3: Chọn nút tính toán để lênh tính toán được thực hiện
Bước 4: Chọn mục bảng công để tính công cho 1 tháng. Lưu ý: Công sẽ được tính cho tháng đang được hiển thị trên cột cây nhân sự: VD như sau: ngày hiện tại đang hiện ra trên cây nhân sự là 18/01/2014 thì bảng công sẽ được tính cho tháng 1/2014:

x2

Bước 5: Sau khi chọn tính công thì bảng công sẽ hiện ra như trên màn hình. Màn hình sẽ hiện ra hộp thoại tạo bảng thành công
Bước 6: Chọn ok để tiếp tục
Bước 7: Chọn sang phần báo cáo: Khi này người dùng sẽ chọn ngày, chọn bộ phận, tích vào báo cáo cần in để in báo cáo. VD ở đây là báo cáo chấm công tháng và báo cáo vào ra.

x3

Bước 8: Sau khi chọn in báo cáo màn hình sẽ hiện ra báo cáo dạng pdf như sau:

x4

Đây là dạng pdf muốn kiết xuất báo cáo này sang excel người dùng sẽ chọn mục export như sau:

x5

Tiếp sau chọn ok và chọn đường dẫn để lưu.

- Để xem chi tiết các báo cáo bạn click chuột vào mục Báo cáo như hình dưới:

xbcao1

- Hoặc có thể click vào biểu tượng Báo Cáo để xem các báo cáo.

xbcao2

- Để in các báo cáo bạn tích chọn vào từng mục muốn in như hình dưới rồi click nút In như hình dưới:

xbcao3

Thông tin chi tiết trên cửa sổ:
+ Chọn ca và khoảng ngày: Cho phép bạn chọn in dữ liệu của ca nào vào thời gian từ ngày đến ngày nào trong tháng.
+ Kiểu nhóm dữ liệu: Cho phép bạn In theo Nhóm bộ phận, nhóm nhân viên hay Nhóm theo ngày.
+ Cho phép sắp xếp thứ tự tin theo số thứ tự hay mã nhân viên và họ tên nhân viên tăng hay giảm.
+ Ngôn ngữ báo cáo: Cho phép bạn in báo cáo theo ngôn ngữ nào.

Kết quả cuối cùng là xuất được ra bảng công.Để xem được bảng công bạn làm theo các bước như hình dưới:

bangcong

- Click chuột trái chọn Quản lý, sau đó chọn mục Bảng chấm công tháng. Cửa sổ làm việc với bảng công được hiện ra như hình dưới đây:

bangcong2

- Bảng công hiện thị lên giờ làm của nhân viên làm được trong một ngày khi quẹt đủ giờ vào ,giờ ra và giờ quẹt đầu tiên của nhân viên nếu họ chỉ quẹt 1 lần trong ngày.

Để xem chi tiết các báo cáo bạn click chuột vào mục Báo cáo như hình dưới:

xuatbaocao

Hoặc có thể click vào biểu tượng Báo Cáo để xem các báo cáo

baocao2

- Để in các báo cáo bạn tích chọn vào từng mục muốn in như hình dưới rồi click nút In như hình dưới:

baocao3

Thông tin chi tiết trên cửa sổ:
+ Chọn ca và khoảng ngày: Cho phép bạn chọn in dữ liệu của ca nào vào thời gian từ ngày đến ngày nào trong tháng.
+ Kiểu nhóm dữ liệu: Cho phép bạn In theo Nhóm bộ phận, nhóm nhân viên hay Nhóm theo ngày.
+ Cho phép sắp xếp thứ tự tin theo số thứ tự hay mã nhân viên và họ tên nhân viên tăng hay giảm.
+ Ngôn ngữ báo cáo: Cho phép bạn in báo cáo theo ngôn ngữ nào.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228