• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Chức năng này cho phép khai báo danh sách các bộ phận của công ty. Để khai báo hoặc chỉnh sửa thông tin của một bộ phận ta vào menu Hệ thống/ Khai báo bộ phận hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F4, trên màn hình xuất hiện cửa sổ Danh sách bộ phận:

Các thao tác trên cửa sổ:

Thêm mới bộ phận:

ü      Chọn bộ phận cha của bộ phận cần xoá trên cây nhân sự, danh sách các bộ phận con của bộ phận được chọn sẽ được hiển thị trên lưới.

 ü      Nhập các thông tin của bộ phận trên các hộp nhập

 ü      Nhấn nút lệnh Thêm để lưu lại các thông tin của bộ phận mới. Sau khi lưu lại bộ phận mới thêm vào sẽ được hiển thị trên lưới danh sách các bộ phận và trên cây bộ phận.

Sửa bộ phận:

 ü      Chọn bộ phận cha của bộ phận cần xoá trên cây nhân sự, danh sách các bộ phận con của bộ phận được chọn sẽ được hiển thị trên lưới.

 ü      Chọn bộ phận cần sửa trong danh sách các bộ phận con

 ü      Sửa các thông tin của bộ phận trong các hộp nhập

 ü      Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại. Sau khi lưu lại, các thông tin đã sửa của bộ phận sẽ được hiển thị trên lưới và trên cây bộ phận.

 Xoá bộ phận:

 ü      Chọn bộ phận cha của bộ phận cần xoá trên cây nhân sự, danh sách các bộ phận con của bộ phận được chọn sẽ được hiển thị trên lưới.

 ü      Chọn bộ phận cần xoá trên danh sách bộ phận

 ü      Nhấn nút lệnh Xoá hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + X để xoá bộ phận vừa chọn.

 ü      Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No. Sau khi xoá, bộ phận vừa xoá sẽ không còn trên danh sách các bộ phận.

Chuyển bộ phận:

 ü      Chọn bộ phận cha của bộ phận cần xoá trên cây nhân sự, danh sách các bộ phận con của bộ phận được chọn sẽ được hiển thị trên lưới.

 ü      Chọn bộ phận cần chuyển trên lưới danh sách các bộ phận

 ü      Nhấn nút Chuyển, cửa sổ Chọn bộ phận cha xuất hiện cho phép chọn bộ phận cha cần chuyển đến.

ü      Sau khi chọn bộ phận chuyển đến nhấn nút lệnh Chọn để chuyển bộ phận. Ngược lại nhấn nút lệnh Bỏ qua.

Thoát khỏi cửa sổ:

ü      Để đóng cửa sổ khai báo chức vụ ta nhấn nút lệnh Kết thúc hoặc nhấn Alt+ K

 

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228