• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để cập nhật thời gian làm việc cho nhân viên vào Quản lý/Cập nhật thời gian làm việc hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+W hoặc nhấn nút lệnh TG làm trên cửa sổ chính. Các thông tin về thời gian làm hiển thị bên phải cây nhân sự:

clichlv

Các thao tác cập nhật thời gian làm:

Thao tác trên cây nhân sự, nếu chọn nhân viên thì hệ thống cập nhật cho nhân viên, nếu chọn bộ phận thì hệ thống cập nhật cho toàn bộ phận, nếu chọn cả công ty thì hệ thống cập nhật cho toàn công ty.

¨      Cập nhật thời gian làm việc cho nhân viên:

ü      Chọn nhân viên trên cần sửa lại cập nhật thời gian làm trên cây nhân sự.

ü      Sửa các thông tin về thời gian làm việc của nhân viên

ü      Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại     

¨      Xoá dữ liệu quẹt thẻ:

ü      Chọn nhân viên cần xoá thời gian làm đã cập nhật trên cây nhân sự

ü      Nhấn nút lệnh Xoá hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + X để xoá.

¨      Xác nhận thời gian làm việc:

ü      Chọn nhân viên cần xác nhận thời gian làm việc trên cây nhân sự

ü      Nhập thời gian làm thêm của nhân viên trên hộp nhập xác nhận thời gian làm thêm.

ü      Nhấn nút lệnh Xác nhận để lưu thông tin đã xác nhận

¨      Huỷ bỏ xác nhận thời gian làm việc

ü      Chọn nhân viên cần huỷ bỏ xác nhận thời gian làm việc

ü      Nhấn nút lệnh Tự động để huỷ bỏ thời gian làm thêm xác nhận, hệ thống tự động tính lại thời gian làm thêm theo dữ liệu thực tế mà nhân viên đã quẹt thẻ.

¨      Tính lại thời gian làm việc:

ü      Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc công ty cần tính lại thời gian làm việc trên cây nhân sự

ü      Chọn khoảng thời gian cần tính lại giờ

ü      Nhấn nút lệnh Tinh giờ để tính

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228