• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Chức năng này để đăng ký thời gian ưu đãi cho nhân viên. Để đăng ký ưu đãi cho nhân viên vào menu Quản lý/Đăng ký ưu đãi hoặc nhấn nút lệnh ĐK Ưu đãi trên cửa sổ giao diện chính.Các thông tin về đăng ký ưu đãi của các nhân viên được hiển thị bên phải của cửa sổ giao diện chính.
 quudai

      Đăng ký ưu đãi cho nhân viên:

ü      Chọn nhân viên, một bộ phận hay cả công ty cần đăng ký ưu đãi trên cây nhân sự

ü      Nhập các thông tin đăng ký ưu đãi của nhân viên vào các hộp nhập tương ứng

ü      Nhấn nút lệnh Thêm mới để lưu lại

¨      Sửa thông tin đăng ký ưu đãi cho nhân viên

ü      Chọn cả công ty, một bộ phận, hay một nhân viên trên cây nhân sự sau đó chọn thông tin đăng ký ưu đãi cho nhân viên cần sửa trên danh sách các lần đăng ký ưu đãi của nhân viên

ü      Sửa các thông tin đăng ký ưu đãi vừa chọn trên các hộp nhập

ü      Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại

¨      Xoá đăng ký ưu đãi cho nhân viên

ü      Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc cả công ty trên cây nhân sự

ü      Trên lưới là danh sách các lần đăng ký ưu đãi, chọn lần đăng ký ưu đãi cần xoá trên danh sách.

ü      Nhấn nút lệnh Xoá hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + X để xoá bộ phận vừa chọn.

ü      Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No.

¨      In đăng ký ưu đãi:

ü      Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc cả công ty trên cây nhân sự

ü      Nhấn nút lệnh In để in

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228