• Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn sản phẩm

   Dương Văn Quyết 094.775.8886

  • Tư vấn giải pháp

   Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để đổi ca làm việc cho nhân viên vào Hệ thống/Đổi ca cho nhân viên hoặc nhấn nút lệnh Đổi ca hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F trên cửa sổ giao diện chính. Các thông tin về nhóm làm việc sẽ hiển thị bên phải cây nhân sự:

doica

Các thao tác trên cửa sổ đổi nhóm cho nhân viên:

Thay đổi ca làm việc cho nhân viên:

 • Chọn công ty hoặc bộ phận hoặc nhân viên, trên lưới sẽ hiển thị danh sách các nhân viên được chọn trên cây
 • Trên lưới danh sách, chọn nhân viên, chọn kích chuột vào ngày cần thay đổi ca cho nhân viên. Khi đó xuất hiện hộp chọn ca nhân viên, chọn ca cần thay đổi.
 • Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại thông tin ca làm việc đã sửa của các nhân viên.
 •      

In danh sách ca làm việc của nhân viên

 • Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc cả công ty trên cây nhân sự
 • Nhấn nút lệnh In để in

Để đăng ký nhóm làm việc cho nhân viên vào menu Quản lý/ Đổi nhóm hoặc nhấn nút lệnh Đổi nhóm hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+G trên cửa sổ giao diện chính. Các thông tin về nhóm làm việc sẽ hiển thị bên phải cây nhân sự:

dnnvien

Các thao tác trên cửa sổ đổi nhóm cho nhân viên:

Đăng ký nhóm làm việc cho nhân viên:

 • Chọn nhân viên cần đăng ký nhóm trên cây nhân sự
 • Nhập các thông tin về nhóm của nhân viên
 • Nhấn nút lệnh Thêm mới để lưu lại

Sửa nhóm làm việc cho nhân viên

 • Chọn nhân viên cần đăng ký nhóm trên cây nhân sự
 • Chọn thông tin nhóm nhân viên trên danh sách nhóm

Sửa các thông tin về nhóm của nhân viên

 • Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại

Xoá nhóm làm việc

 • Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc cả công ty trên cây nhân sự
 • Trên lưới là danh sách các nhóm, chọn nhóm trên danh sách.
 • Nhấn nút lệnh Xoá hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + X để xoá bộ phận vừa chọn.
 • Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No.

In danh sách nhóm làm việc

 • Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc cả công ty trên cây nhân sự
 • Nhấn nút lệnh In để in

Chức năng này cho phép người sử dụng cấp thẻ cho nhân viên. Để cấp thẻ cho nhân viên vào menu Quản lý/Cấp thẻ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+U hoặc nhấn nút lệnh Cấp thẻ trên cửa sổ chính, các thông tin cấp thẻ cho nhân viên được hiển thị bên phải của cây nhân sự:

Các thao tác trên cửa sổ:

Cấp thẻ:

 • Chọn nhân viên cần cấp thẻ trên cây nhân sự
 • Nhập các thông tin cấp thẻ
 • Nhấn nút lệnh Cấp thẻ để lưu lại

Cập nhật thẻ:

 • Chọn nhân viên cần sửa các thông tin cấp thẻ trên cây nhân sự
 • Chọn thông tin cấp thẻ cần sửa trên danh sách thẻ đã cấp
 • Sửa các thông tin cấp thẻ
 • Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại

Xoá thông tin cấp thẻ:

 • Chọn nhân viên cần xoá thông tin cấp thẻ trên cây nhân sự
 • Chọn thông tin cấp thẻ cần sửa trên danh sách thẻ đã cấp
 • Sửa các thông tin cấp thẻ
 • Nhấn nút lệnh Xoá hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + X để xoá bộ phận vừa chọn.
 • Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No.

In thẻ:

 • Chọn nhân sự hoặc bộ phận cần in trên cây nhân sự
 • Nhấn nút lệnh In để in

Để khai báo một nhân viên vào cây nhân sự ta làm như sau:

nv1

 

+ Bước 1: Click vào biểu tượng Nhân viên , sau đó click vào nút Thêm mới cửa sổ sẽ mở ra họp thoại mới như sau:

nv2

+ Bước 1: Điền đầy đủ thông tin của nhân viên.
+ Bước 2: Chọn phòng ban của nhân viên.
+ Bước 3: Click nút Thêm mới để thêm mới nhân viên vào cây nhân sự. Sau đó màn hình sẽ trở lại cửa sổ chính của phần mềm.

nv3

+ Nhân viên sau khi Thêm mới sẽ được cập nhật vào cây nhân sự như hình trên. Điền đầy đủ các thông tin cần thiết của nhân viên ở bên trái cửa sổ sau đó click chọn Cập nhật để lưu lại.

Sửa nhân viên

ü      Chọn nhân viên cần sửa trên cây nhân sự

ü      Sửa thông tin nhân viên trên các hộp nhập

ü      Nhấn nút lệnh  để lưu lại các thông tin vừa sửa.

 Xoá nhân viên

ü      Để xoá nhân viên nhấn nút lệnh  trên cửa sổ chính.

ü      Trên màn hình xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No. Sau khi xoá, nhân viên vừa xoá sẽ không còn trên cây nhân sự nữa.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228