• Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn sản phẩm

   Dương Văn Quyết 094.775.8886

  • Tư vấn giải pháp

   Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Các thao tác trên cửa sổ khai báo loại nghỉ:

Thêm mới loại nghỉ:

 • Nhập các thông tin vào các hộp nhập trên cửa sổ
 • Nhấn nút lệnh Thêmmới để lưu lại các thông tin của loại nghỉ mới.

Sửa loại nghỉ:

 • Chọn loại nghỉ trong danh sách các loại nghỉ trên lưới.
 • Sửa các thông tin của loại nghỉ trong các hộp nhập
 • Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại. Sau khi lưu lại, các thông tin đã sửa của loại nghỉ sẽ được trên lưới danh sách các loại nghỉ.

 Xoá loại nghỉ:

 • Chọn loại nghỉ cần xoá trong danh sách nghỉ các loại nghỉ trên lưới.

Nhấn nút lệnh Xoá để xoá.

 • Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No. Sau khi xoá, bộ phận vừa xoá sẽ không còn trên danh sách các loại nghỉ.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228