• Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn sản phẩm

   Dương Văn Quyết 094.775.8886

  • Tư vấn giải pháp

   Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Chức năng này cho phép khai báo các lý do nghỉ cho nhân viên, khi đăng ký nghỉ cho nhân viên, người sử dụng sẽ chọn lý do trong danh sách các lý do đã khai báo để đăng ký nghỉ cho nhân viên. Để khai báo lý do nghỉ vào menu Hệ thống/Khai báo lý do nghỉ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F7, cửa sổ Khai báo lý do nghỉ xuất hiện.

Các thao tác trên cửa sổ khai báo lý do nghỉ:

Thêm mới lý do nghỉ:

 • Nhập các thông tin vào các hộp nhập trên cửa sổ
 • Nhấn nút lệnh Thêm mới để lưu lại các thông tin của lý do nghỉ mới.

Sửa lý do nghỉ:

 • Chọn lý do nghỉ trong danh sách các lý do nghỉ trên lưới.
 • Sửa các thông tin của lý do nghỉ trong các hộp nhập
 • Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại. Sau khi lưu lại, các thông tin đã sửa của lý do nghỉ sẽ được hiển thị trên lưới danh sách các lý do nghỉ.

Xoá lý do nghỉ:

 • Chọn lý do nghỉ cần xoá trong danh sách nghỉ các lý do nghỉ trên lưới.

Nhấn nút lệnh Xoá để xoá.

 • Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No. Sau khi xoá, bộ phận vừa xoá sẽ không còn trên danh sách các loại nghỉ.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228