• Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn sản phẩm

   Dương Văn Quyết 094.775.8886

  • Tư vấn giải pháp

   Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để khai báo loại nghỉ vào menu Hệ thống/Khai báo ngày lễ, cửa sổ Khai báo ngày lễ xuất hiện.

ngayle

Các thao tác trên cửa sổ:

Thêm mới dòng:

 • Khi thêm mới bạn thêm dữ liệu vào dòng cuối và nhấn “Enter” để nhập tiếp dòng mới. Bạn cũng có thể nhấn chuột phải lên lưới dữ liệu và chọn đến mục “Thêm dòng mới” để thêm một dòng trắng thay vì bạn nhấn “Enter” khi nhập xong dữ liệu ở cột cuối, dòng cuối.

Sửa:

 • Chọn dòng muốn sửa, sửa các thông tin trên dòng đó hệ thống tự động lưu các thông tin đó.

Xoá:

 • Bạn chọn dòng muốn xoá rồi nhấn chuột phải và chọn đến mục “Xoá dòng đang chọn” để xoá dòng dữ liệu đang chọn.

Kết thúc:

Trước khi đóng cửa sổ này lại hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem có khai báo ngày lễ trùng nhau không? Nếu không trùng nhau thì đóng cửa sổ làm việc này lại, còn nếu trùng ngày thì hệ thống sẽ thông báo như sau “Dữ liệu các dòng không được trùng nhau” và đưa ra những dòng dữ liệu trùng nhau. Nếu bạn nhấn “OK” hoặc “Enter” thì sẽ có tiếp một thông báo như sau “Nếu bạn thoát hệ thống không thể lưu lại dữ liệu do dữ liệu nhập không đúng. Bạn có muốn thoát không?”. Nếu bạn nhấn “Yes” thì thoát khỏi cửa sổ này và không lưu lại những dữ liệu trùng.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228