• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Báo cáo cho biết thời gian làm việc trong ngày của nhân viên. Để xem báo cáo, chọn kiểu hiển thị trong cửa số “Danh sách báo cáo” ở trên, vào menu Báo cáo/Thời gian làm để xem báo cáo hoặc chọn trong danh sách báo cáo “Thời gian làm”, sau đó nhấn nút lệnh In báo cáo. Các thông tin trên báo cáo gồm: STT, Mã nhân viên, Họ tên, Chức vụ,Bộ phận, Ngày, TG làm ngày, Quá giờ ngày, Làm thêm ngày, Ra ngoài ngày, Đi muộn ngày, Về sớm ngày, TG làm tối, Quá giờ tối, Làm thêm tối, Ra ngoài tối, Đi muộn tối, Về sớm tối, Thời gian quy định, tính làm thêm, ghi chú..

Báo cáo đưa ra thông tin ca đi muộn về sớm từng ngày của nhân viên trong một khoảng thời gian tuỳ theo lựa chọn của người sử dụng. Để xem báo cáo chọn các thông tin ở cửa sổ báo cáo ở trên, vào menu Báo cáo/Đi muộn về sớm hoặc chọn báo cáo Đi muộn về sớm trên Cửa sổ báo cáo sau đó nhấn nút In báo cáo. Các thông tin trên báo cáo gồm: STT, mã nhân viên, họ và tên, bộ phận, ngày, thời gian đến muôn, thời gian về sớm.

Báo cáo đưa ra thông tin ca làm việc của nhân viên trong một khoảng thời gian tuỳ theo lựa chọn của người sử dụng. Để xem báo cáo chọn các thông tin ở cửa sổ báo cáo ở trên, vào menu Báo cáo/Lịch ca làm việc hoặc chọn báo cáo Lịch ca làm việc trên Cửa sổ báo cáo sau đó nhấn nút In báo cáo. Các thông tin trên báo cáo gồm: STT, mã nhân viên, họ và tên, bộ phận, ca cố định, ca của các ngày trong tháng hiện tại.
Chú ý:Trong báo cáo này ta chỉ đưa ra báo ca làm việc trong một tháng nên ta chỉ cần chọn tháng, năm mà không quan tâm tới ngày. Bạn chọn tháng trong hộp từ ngày ở cửa sổ báo cáo (tất nhiên bạn cũng không thể chọn từ ngày lớn hơn đến ngày)để xem lịch ca làm việc trong tháng.

Báo cáo đưa ra thông tin đăng ký nhóm làm việc của nhân viên trong một khoảng thời gian tuỳ theo lựa chọn của người sử dụng. Để xem báo cáo chọn các thông tin ở cửa sổ báo cáo ở trên, vào menu Báo cáo/Chuyển đổi nhóm hoặc chọn báo cáo Chuyển đổi nhóm trên Cửa sổ báo cáo sau đó nhấn nút In báo cáo. Các thông tin trên báo cáo gồm: STT, mã nhân viên, họ và tên, chức vụ, bộ phận, nhóm, ngày áp dụng, ngày kết thúc.

Báo cáo đưa ra thông tin đăng ký nghỉ của nhân viên trong một khoảng thời gian tuỳ theo lựa chọn của người sử dụng Để xem báo cáo chọn các thông tin ở cửa sổ báo cáo ở trên, vào menu Báo cáo/Đăng ký nghỉ hoặc chọn báo cáo Đăng ký nghỉ trên Cửa sổ báo cáo sau đó nhấn nút In báo cáo. Các thông tin trên báo cáo gồm: STT, mã nhân viên, họ và tên, chức vụ, bộ phận, các loại nghỉ được chọn hiển thị trên báo cáo trong phần khai báo loại nghỉ, bao gồm số ngày, mã lý do.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228