• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để xuất bảng công tháng bạn chọn tabhoặc bấm F9, tại đây bạn chọn tên nhân viên hoặc bộ phận bạn muốn xuất ra bảng công, tiếp theo bấmđể tính công cho nhân viên.

 
 
-         Sau khi tính công xong, bạn bấmđể xuất bảng công tháng.  Bảng công tháng khi xuất ra có dạng sau:
o   Công làm: là số công mà nhân viên đã đi làm trong tháng.
o   Làm thêm: là số giờ làm thêm trong tháng.
o   Làm thêm NN: là số giờ làm thêm ngày nghỉ (chủ nhật).
o   Làm thêm NL: là số giờ làm thêm ngày lễ.
o   Đi muộn: là số lần đi muộn trong tháng.
o   Về sớm: là số lần về sớm trong tháng.
o   Tổng công: là tổng công làm trong tháng, trong đó gồm số công làm bên trên cộng với số công nghỉ vẫn tính lương.

Để xuất bảng công chi tiết, bạn  chọn tabtonghop hoặc bấm F9, tại đây bạn chọn tên nhân viên hoặc bộ phận cần xuất báo cáo, tiếp theo bạn chọn khoảng ngày muốn xuất báo cáo và bấmchitietcong để xuất ra bảng chi tiết chấm công. Bảng chi tiết chấm công sau khi xuất ra.

Để xuất báo cáo vào ra, bạn chọn tabtonghop hoặc bấm F9, tại đây bạn chọn tên nhân viên hoặc bộ phận cần xuất báo cáo, tiếp theo bạn chọn khoảng ngày muốn xuất báo cáo và bấmvaorađể xuất ra báo cáo quẹt thẻ vào ra. Bảng báo cáo này sau khi xuất ra có dạng như sau:

quetthe

Để xuất báo cáo đi muộn về sớm, bạn  chọn tab tonghop hoặc bấm F9, tại đây bạn chọn tên nhân viên hoặc bộ phận cần xuất báo cáo, tiếp theo bạn chọn khoảng ngày muốn xuất báo cáo và bấm dimuonvesom để xuất ra báo cáo đi muộn về sớm của nhân viên trong tháng. Bảng báo cáo này sau khi xuất ra có dạng như sau:

baodimuonvesom

Để xuất báo cáo vắng mặt, bạn  chọn tab tonghop hoặc bấm F9, tại đây bạn chọn tên nhân viên hoặc bộ phận cần xuất báo cáo, tiếp theo bạn chọn khoảng ngày muốn xuất báo cáo và bấm vangmat để xuất ra báo cáo vắng mặt của nhân viên trong tháng

Để xuất báo cáo làm thêm, bạn  chọn tab tonghop hoặc bấm F9, tại đây bạn chọn tên nhân viên hoặc bộ phận cần xuất báo cáo, tiếp theo bạn chọn khoảng ngày muốn xuất báo cáo và bấm lamthem để xuất ra báo cáo làm thêm của nhân viên trong tháng. Bảng báo cáo này sau khi xuất ra có dạng như sau:

bcthoigian

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228