• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Quy trình cấu hình phần mềm ban đầu:

Bước 1: Khai báo tên công ty.
Bước 2: khai báo bộ phận – phòng ban.
Bước 3: khai báo nhân viên.
Bước 4: khai báo ca làm việc.
Bước 5: khai báo lịch trình vào ra (nếu sử dụng chức năng tự động tìm ca).
Bước 6: khai báo lịch trình ca (nếu sử dụng chức năng tự động tìm ca).
Bước 7: khai báo các ngày lễ (không bắt buộc).
Bước 8: khai báo loại nghỉ (không bắt buộc).
Bước 9: khai báo lý do nghỉ (không bắt buộc).
Bước 10: khai báo các ưu đãi (không bắt buộc).
Bước 11: đăng kí lịch trình làm việc cho nhân viên (nếu sử dụng chức năng tự động tìm ca hoặc không cần với những nhân viên làm ca cố định)


Quy trình tạo bảng công và xuất các báo cáo hàng tháng:

Bước 1: cập nhật dữ liệu chấm công của nhân viên trên máy chấm công.
Bước 2: chọn khoảng ngày cần tính công và xuất báo cáo.
Bước 3: tìm ca (nếu dùng chức năng tự động tìm ca).
Bước 4: cập nhật lại ca làm việc của nhân viên nếu phần mềm không tự động tìm được.
Bước 5: xuất bảng công và các báo cáo

Bưởi Hồ lô Bưởi Tài Lộc Bưởi Hồ Lô Tài Lộc

Vui lòng vào link http://hrm.com.vn/dang-ky-dung-thu để xin link dùng thử phần mềm .

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228