• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để khai báo các bộ phần – phòng ban, tại giao diện phần mềm bạn chọn tab hoặc bạn vào menu tiếp đó  bạn chọn

 
 
 
-         Bấm nútđể tạo bộ phận – phòng ban mới.
 
 
o   Tên: là tên bộ phân – phòng ban bạn muốn tạo.
o   Thứ tự hiển thị: là thứ tự hiển thị trên cây nhân sự.
o   Mã: là mã bộ phận.


-         Sau khi khai báo đầy đủ các thông tin bộ phận bạn bấmđể lưu các thông tin vừa khai báo.

Để chỉnh sửa thông tin các bộ phần – phòng ban đã khai báo, tại giao diện phần mềm bạn chọn nút

 
-         Nhấn đúp vào bộ phận – phòng ban bạn muốn sửa hoặc bạn chọn bộ phận – phòng ban bạn muốn chỉnh sửa và bấm, sau khi chỉnh sửa bấm để lưu các thông tin bạn vừa chỉnh sửa

Để xóa bộ phận – phòng ban bạn không sử dụng đến, tại giao diện phần mềm bạn chọn nút tiếp theo chọn bộ phận muốn xóa và bấm nútđể xóa bộ phận – phòng ban bạn đã chọn.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228