• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để tạo mới những chức vụ còn thiếu, từ menu bạn chọn mục tiếp theo bấm tạo mới để thêm các chức vụ còn thếu, gõ tên chức vụ bạn muốn thêm rồi bấmđể lưu lại các thông tin bạn vừa khai báo.

 

 

  Để chỉnh sửa các chức vụ đã có, bạn chọn tiếp theo bạn chọn tại cửa sổ quản lý chức vụ nhấn đúp vào tên chức vụ muốn chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa lại thông tin chức vụ bạn vừa chọn, bấmđể lưu lại các thông tin bạn vừa chỉnh sửa.

Để xóa chức vụ bạn không dùng đến, bạn chọn tiếp theo bạn chọn tại cửa sổ quản lý chức vụ chọn tên chức vụ bạn muốn xóa, bấmđể xóa chức vụ bạn đã chọn.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228