• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Chức năng quản lý dữ liệu quẹt này sẽ giúp bạn quản lý các dữ liệu chấm công của nhân viên toàn công ty. Tại đây bạn có thể thêm 1 giờ quẹt (trong trường hợp công nhân quên không quẹt), xóa các giờ quẹt lỗi của nhân viên hoặc chỉnh sửa lại giờ quẹt. để truy cập vào chức năng này bạn chọn trên thanh công cụ tiếp theo bạn chọnhoặc bạn có thể bấm tab .Tại cửa sổ quản lý dữ liệu quẹt phần mềm sẽ hiển thị các lần check vân tay của nhân viên theo ngày mà bạn chọn và các tùy chọn quản lý:

 
o   Tạo mới: nút chức năng tạo mới lần quẹt cho nhân viên (trước khi bấm tạo mới, bạn khai báo các thông số thời gian, trạng thái của lần quẹt và cửa (máy chấm công) rồi mới bấm tạo mới).
o   Lưu  : nút có năng cập nhật lại thông tin mà bạn vửa chỉ sửa.

 

o   Xóa: nút có chức năng xóa lần quẹt mà bạn chọn.

Chức năng này nhằm mục đích định nghĩa lịch trình làm ca của nhân viên và cách xác định trạng thái vào ra của từng nhân viên, sau đó dựa vào lịch trình này phần mềm sẽ tự động tìm ca làm việc của nhân viên. Để truy cập chức năng quản lý lịch trình làm việc, trên thanh công cụ bạn chọn tab hoặc vào menuchọnsau đó bấm, tại đây bạn chọn nhân viên, bộ phận hoặc cả công ty bạn muốn định nghĩa lịch trình và tiến hành khai báo những thông số sau:

o   Ngày áp dụng: là bắt đầu áp dụng lịch trình
o   Ngày kết thúc: là ngày kết thúc lịch trình
o   Lịnh trình theo ca: là mục chọn lịch trình ca cho nhân viên (đã khai báo trong mục 10.3 khai báo lịch trình ca).
o   Lịch trình vào/ra: là mục chọn lịch trình vào ra cho nhân viên (đã khai báo trong mục 10.2 khai báo lịch trình vào/ra).
 
-         Sau khi khai báo xong, bạn bấm để lưu lại lịch trình làm việc bạn đã khai báo.

Quản lý phân ca là chức năng hiển thị ca làm việc của từng nhân viên trong một tháng , từ đây bạn có thể kiểm soát được phần mềm có tìm ca chính xác hay không hoặc có thể tìm được ca hay không, từ đó bạn có thể cập nhật lại ca làm việc của nhân viên cho chính xác. Để truy cập vào tính năng quản lý phân ca, bạn chọn menuchọn tiếp hoặc chọn tab.

 
 


-         Tại cửa sổ trên, phần mềm sẽ hiển thị các ca làm việc của nhân viên trong tháng, nếu bạn muốn chỉnh sửa lại ca làm việc của nhân viên, bạn chọn ngày mày bạn muốn sửa trên lưới, click đúp và chọn ca mà bạn muốn sửa lại sau đó bấmđể lưu các ca mà bạn vừa chỉnh sửa.

Chức năng này sẽ giúp bạn đăng ký và quản lý các ngày nghỉ của nhân viên trong công ty, từ các dữ liệu nghỉ mà bạn đăng ký ở đây, phần mềm sẽ hiển thị lý do nghỉ mà bạn đăng ký lên bảng công. Để quản lý các đăng ký nghỉ của nhân viên, bạn chọn menu tiếp theo chọnhoặc bấm Ctrl + Y. Tại cửa sổ quản lý nghỉ, bạn chọnđể đăng ký ngày nghỉ cho nhân viên.

 
o   Lý do nghỉ: là lý do nghỉ của nhân viên bạn muốn đăng ký (đã khai báo trong mục 11.5 khai báo nghỉ).
o   Thời gian nghỉ: cả ca hoặc nửa ca.
o   Từ ngày: bắt đầu nghỉ từ ngày.
o   Đến ngày:  ngày kết thúc nghỉ.
-         Sau khi khai báo xong, bấm lưu để hoàn tất đăng ký.

Chức năng này sẽ giúp bạn quản lý ưu đãi của các nhân viên trong công ty. Để quản lý các đăng ký ưu đãi, bạn chọn menu
 chọn tiếp tại đây bạn có thể đăng ký, chỉnh sửa các ưu đãi cho từng nhân viên.

 
 
-         Để đăng ký ưu đãi cho nhân viên, bạn bấm để đăng ký ưu đãi cho nhân viên, trong đó:
o   Loại ưu đãi: là loại ưu đãi đã khai báo trong mục 10.7 khai báo ưu đãi.
o   Từ ngày: ngày bắt đầu hưởng ưu đãi.
o   Đến ngày: ngày hết ưu đãi.


-         Sau khi khai báo xong bạn bấm để lưu lại thông tin đã khai báo.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228