• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để khai báo nhân viên mới, từ giao diện chính của phần mềm, bạn bấm núthoặc bấm F5. Tại cửa sổ quản lý nhân viên bạn tiếp tục bấm nútđể thêm mới nhân viên.

 
o   Mã nhân viên: là mã nhân viên của nhân viên bạn muốn khai báo.
o   Họ tên: là họ và tên nhân viên bạn muốn khai báo.
o   Ngày sinh: là ngày tháng năm sinh của nhân viên bạn muốn khai báo.
o   Số TT: là thứ tự hiển thị nhân viên trên cây nhân sự.
o   Bộ phận: là bộ phận mà nhân viên này ở trong đó.
o   Chức vụ: là chức vụ hiện tải của nhân viên bạn muốn khai báo.
o   Số ID chấm công: là số ID của nhân viên trên máy chấm công.
o   Ngày vào: là ngày bắt đầu vào làm việc.
o   Ngày nghỉ việc: là ngày nghỉ việc của nhân viên.
o   Nhân viên được tính làm thêm: nếu check vào mục này thì nhân viên này được tính làm thêm.

Để chỉnh sửa thông tin của nhân viên mà bạn đã khai báo trước đó, bạn bấm vào nút hoặc chọn từ menu quản lý dữ liệu -> danh sách nhân viên, nhấn đúp vào tên nhân viên muốn chỉnh sửa, sau khi chỉnh sửa bạn bấmđể cập nhận lại thông tin bạn vửa chỉnh sửa.

Để chỉnh sửa thông tin của nhân viên mà bạn đã khai báo trước đó, bạn bấm vào nút hoặc chọn từ menu quản lý dữ liệu -> danh sách nhân viên, chọn nhân viên bạn muốn xóa -> bấmđể xóa nhân viên đã chọn.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228