• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để thêm mới ca làm việc, từ menu chọnhoặc chọn
từ cửa sổ chính.

 
-         Tại cửa sổ quản lý ca, bấmđể thêm mới 1 ca làm việc:
o   Mã ca: là tên viết tắt được hiển thị trên các báo cáo và bảng phân ca.
o   Lại ca: là loại ca là việc mà bạn khai báo.
o   Loại công: là lạo công mà bạn muốn khai báo ( ngày thường, làm thêm…)
o   Cách chọn cặp vào ra: là phương thức chọn các cặp vào ra để tính giờ (VD: khi chọn quẹt đầu tiên - quẹt cuối cùng, phần mềm sẽ chọn cập đầu tiên của ca là việc và lần quẹt cuối cùng của ca làm việc để tính giờ và bỏ qua tất cả các cặp vào ra ở giữa ca).
o   TG bắt đầu ca làm việc: là thời gian bắt đầu ca làm việc.
o   TG kết thúc nửa ca đầu: là thời gian bắt đầu nghỉ giải lao giữa ca.
o   TG quy định nửa ca đầu: là khoảng thời gian được tính bằng phút bắt đầu từ thời gian bắt đầu ca đến thời gian kết thúc nửa ca đầu.
o   TG bắt đầu nửa ca sau: là thời gian kết thúc nghỉ giải lao giữa ca.
o   TG kết thúc ca: là thời gian kết thúc ca làm việc.
o   TG quy định  nửa ca sau: là khoảng thời gian được tính bằng phút bắt đầu từ thời gian bắt đầu ca đến thời gian kết thúc nửa ca đầu.
o   Mốc bắt đầu: là mốc thời gian bắt đầu quẹt thẻ của nhân viên trong ca này.
o   Mốc kết thúc: là mốc thời gian cuối cùng mà nhân viên quẹt trong ca đó (chú ý thời gian làm việc sau ca của nhân viên để khai báo hợp lý).
o   Cho phép đi muộn: là khoảng thời gian cho phép đi muộn đầu ca của nhân viên.
o   Cho phép về sơm: là khoảng thời gian cho phép về sớm khi kết thúc ca làm việc.
o   Đơn vị chấm công: Là đơn vị tối thiểu để tính công cho nhân viên. Ví dụ một nhân viên làm là 5 giờ 10 phút và đơn vị chấm công là 15 phút thì thời gian làm sẽ là 5 tiếng, còn nếu làm 5 giờ 17 thì tính thời gian làm là 5 giờ 15 phút.
o   Làm thêm theo đơn vị : Là đơn vị làm tròn của thời gian làm thêm, ví dụ 1 người làm thêm là 7 phút và đơn vị làm thêm là 5 phút thì thời gian làm thêm là 5 phút, còn nếu thời gian làm < phút thì thời gian làm thêm là 0.
o   Tổng nghỉ giữa ca: là khoảng thời gian được tính bằng phút, bắt đầu từ thời gian kết thúc nửa ca đầu đến thời gian bắt đầu nửa ca sau.
o   Làm thêm tối thiểu sau ca: là khoảng thời gian làm thêm sau ca tối thiểu để được tính làm thêm.
o   Cộng nghỉ giữa ca vào thời gian làm: nếu check vào đây, phần mềm sẽ không trừ khoảng thời gian tổng nghỉ giữa ca của  thời gian làm.
o   Ra ngoài không bị trừ giờ: nếu bạn chon mục này và trong cách chọn cặp vào ra là “tất cả các cặp vào ra” thì phần mềm sẽ trừ khoảng thời gian ra – vào trong thời gian làm,VD: bạn quẹt vào lúc 8h, ra lúc 9h, vào lúc 9h30 và ra lúc 17h, phần mềm sẽ trừ khoảng thời gian từ 9h -> 9h30 là 30’ vào thời gian làm việc ngày hôm đó.
-   sau khi khai báo xong các thông tin, bấm  để lưu ca làm việc bạn vừa khai báo.

 

    Chú ý: tại cửa sổ khai báo ca làm việc, bạn cần chú ý đến mục chọn danh sách bộ phận được sử dụng ca hiện tại. Nếu không chọn mục này thì khi bạn sử dụng chức năng tự động tìm ca làm việc, phần mềm sẽ không xét đến ca làm việc bạn không chọn.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228