• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Khai báo lịch trình ca là mục định nghĩa những  ngày mà hôm đó nhân viên này hoặc bộ phận này có thể đi làm 1 trong các ca mà bạn đã khai báo. Dựa vào lich trình ca này và lịch trình vào ra, phần mềm sẽ tự động tìm ca làm việc của nhân viên. Khi đã xác đinh được ca làm việc, phần mềm sẽ tính toán theo các thông số đã khai báo ở mục khai báo ca để tính giờ cho nhân viên. Nếu không tìm được ca, bạn phải vào phần phân ca để định ca của ngày hôm đó cho nhân viên. Để khai báo lịch trình ca, bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + C hoặc  chọn menutiếp theo, tiếp theo bấmđể tạo lịch trình ca mới.

 
 -  Tiếp theo bạn khai báo các thông tin của lịch trình:
o   Mã: là mã lịch trình.
o   Tên lịch trình: là tên lịch trình bạn muốn thêm.
o   Ngưỡng đổi ca:
-         Bấmđể chọn ca là việc tương ứng với từng ngày.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228