• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Lịch trình vào ra là mục khai báo mà tại đây người sử dụng sẽ định nghĩa các phương thức xác định trạng thái vào ra của từng nhân viên, từ đây phần mềm căn cứ vào lịch trình vào ra mà bạn đã định nghĩa để xác định trạng thái vào ra của nhân viên và dự vào trạng thái vào ra này phần mềm sẽ tự động tìm ca và tính công một cách chính xác. Để khai báo các lịch trình vào ra, bạn chọn tiếp theo bạn chọn  hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + I. Tại cửa sổ quản lý lịch trình vào ra, bạn tiến hành khai báo các thông số sau:

 
 
o   Mã: là mã trạng thái vào ra (có thể là số hoặc chữ cái).
o   Tên lịch trình: là tên lịch trình mà bạn muốn khai báo.
o   Lịch trình vào ra: là cách xác định trạng thái vào ra.
o   Chọn cặp vào ra: là cách xác định các cặp vào ra để tính giờ.
o   Thời gian nhỏ nhật: là khoảng thời gian nhỏ nhất giữa 2 trạng thái, nếu thời gian giữa 2 lần quẹt nhỏ hơn thời gian nhỏ nhất thì trạng thái lần quẹt tiếp theo giống với trạng thái trước đó.
o   Thời gian lớn nhất: là khoảng thời gian lớn nhất giữa 2 trạng thái, nếu thời gian giữa 2 lần quẹt lớn hơn thời gian lớn nhất thì trạng thái lần quẹt tiếp theo giống với trạng thái trước đó.
o   Thời gian khởi tạo lại trạng thái: là thời gian khởi giữa 2 cặp vào ra, nếu khoảng thời gian giữa 2 cặp này lớn hơn thời gian khởi tạo thì trạng thại thứ 2 sẽ là vào bất chấp trạng thái trước đó là vào hay ra.
o   Khoảng thời gian giữa 2 cặp vào ra: là khoảng thời gian đảo trạng thái giữa 2 cặp.
o   Một lần chấm công sau 1 ngày: trạng thái vào ra này với ca làm đêm.
    Ghi chú:
§  chọn lịch trình vào ra là phân theo khai báo máy chấm công: phần mềm sẽ xác đinh trạng thái vào ra theo trạng thái của máy chấm công (MCC) mà bạn định nghĩa trong phần khai báo MCC.
§  Chọn lịch trình vào ra là xen kẽ trạng thái: phần mềm sẽ gán lần quẹt đầu tiên trong ngày là vào trạng thái tiếp theo là ra.
§  Chọn lịch trình vào ra là phân theo giờ: phần mềm sẽ căn cứ thời gian định vào ra của bạn để xác định trạng thái vào ra của nhân viên.
§  Chọn lịch trình vào ra là trạng thái đầu đọc: phần mềm sẽ căn vào trạng thái vào ra mà nhân viên tự định nghĩa trước khi check vân tay để tính trạng thái vào ra.
§  Chọn cặp vào ra là tất cả các cặp vào ra: phần mềm sẽ lấy khoảng thời gian giữa 2 cặp vào ra để tính giờ. VD : Nhân viên quẹt vào lúc 9h, ra lúc 11h, vào lúc 13h, ra lúc 17h phần mềm sẽ tính khoảng thời gian làm việc từ 9h-11h là 2 tiếng công với khoảng thời gian từ 13h-17h là 4 tiếng sẽ ra thời gian làm việc của nhân viên là 6h.
§  Chọn cặp vào ra là quẹt đầu tiên và quẹt cuối cùng: phần mềm sẽ tính khoảng thời gian giữa lần quẹt đầu tiên của ca làm việc và lần quẹt cuối cùng của ca làm việc để tính ra giờ làm việc của nhân viên, bỏ qua tất cả các lần quẹt ở giữa.
§  Chọn cặp vào ra là vào đầu tiên và ra cuối cùng: phần mềm sẽ lấy khoảng thời gian của lần quẹt vào đầu tiên của ca và lần quẹt vào cuối cùng của ca, bỏ qua những lần quẹt ở giữa sau đó tính giờ cho nhân viên.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228