• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Khai báo lý do nghỉ là mục cho phép bạn định nghĩa sẵn những lý do nghỉ của nhân viên từ đó khi đăng ký nghỉ cho nhân viên, bạn sẽ dề dàng quản lý các ngày nghỉ của nhân viên ngay trên bảng công. Để khai báo lý do nghỉ, bạn vàotiếp theo bạn chọn tại cửa sổ quản lý các lý do nghỉ, bạn bấmđể thêm mới lý do nghỉ. Tại đây bạn tiến hành khai báo các tham số sau:

 
 
o   Mã: là mã lý do nghỉ mà bạn muốn khai báo.
o   Tên lý do nghỉ: là tên lý do nghỉ bạn muốn khai báo.
o   Viết tắt: là tên viết tắt sẽ hiển thị trên bảng công và báo cáo.
o   Loại nghỉ: là loại nghỉ mà bạn đã khai báo trong mục khai báo loại nghỉ.
-   Sau khi khai báo xong bạn bấm lưu để lưu các thông số bạn vừa khai báo.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228