• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Mục này sẽ định nghĩa những ngày mà nhân viên làm ngày hôm đó được tính là làm thêm ngày lễ. Để khai báo ngày nghỉ lễ trên menubạn chọntại cửa sổ quản lý ngày nghỉ lễ bạn bấmđể thêm mới ngày nghỉ lễ.

 
 o   Ngày: là ngày nghỉ lễ bạn muốn khai báo.
o   Tên: là tên ngày nghỉ lễ bạn muốn khai báo.
o   NNLLoai: là loại nghỉ (150%, 200%, 300%).

-         Bấmđể lưu lại các thông tin bạn vừa khai báo.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228