• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Khai báo ưu đãi là mục mà ở đây cho phép bạn định nghĩ một số ưu đãi của công ty như cho phép 1 số người được phép đi muộn hoặc về sớm trong khoảng thời gian nào đó mà không bị tính là đi muộn hoặc về sơm, khoảng thời gian ưu đãi này vẫn được tính vào công làm, quá thời gian này phần mềm sẽ xét tới ngưỡng đi muộn về sơm của ca làm việc để xác định đi muộn về sớm. để khai báo ưu đãi, bạn chon mục tiếp theo bạn chọn
tại cửa sổ quản lý ưu đãi bạn bấm để thêm mới các ưu đãi. Tại đây bạn tiến hành khai báo các thông tin sau:

 
o   Mã: là mã ưu đãi bạn muốn khai báo.
o   Tên: là tên ưu đãi bạn muốn khai báo.
o   Đầu ca: là khoảng thời gian cho phép đến muộn đầu ca.
o   Trước giờ nghỉ: là khoảng thời gian cho phép ra trước giờ nghỉ.
o   Cuối giờ nghỉ: là khoảng thời gian cho phép vào trễ giờ nghỉ giữa ca.
o   Cuối ca: là khoảng thời gian cho phép về sớm cuối ca.

-         sau khi khai báo đầy đủ các thông số trên, bạn bấmđể lưu lại các thông số bạn vừa khai báo.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228