• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Chức năng này sẽ giúp bạn tổng hợp lại dữ liệu chấm công của nhân viên trong khoảng thời gian mà bạn đã định sau đó tìm ca làm việc và tính toán công làm và các báo cáo trong khoảng ngày đó. Để truy cập vào chức năng tông hợp dữ liệu chấm công, bạn chọnchọn tiếp  hoặc bấm tab
. Tại cửa sổ này bạn có các tùy chọn sau:

 
 
o   Phần xử lý dữ liệu trong tháng: là khoảng thời gian bạn muốn tổng hợp dữ liệu.
o   Lưới chi tiết chấm công: hiển thị ca làm việc, thời gian làm.. của từng nhân viên.
o   Phần xử lý dữ liệu và in báo cáo:
§  Xóa ca cũ, tìm ca mới: tùy chọn liên quan đến chức năng tự động tìm ca. Nếu chọn mục này, phần mềm sẽ xóa toàn bộ các ca (trong khoảng ngày mà bạn định nghĩa) đã tìm từ trước đó để tìm lại từ đầu.
§  Tìm ca:là nút có chức năng tự động tìm ca làm việc của nhân viên.
§  Xử lý dữ liệu: là nút có chức năng xử lý lại dữ liệu trong khoảng ngày bạn đã đã định nghĩa trước đó (dùng khi tìm lại ca, thay đổi lại khai báo ca…)
§  Nhóm theo bộ phân: nhóm báo cáo theo bộ phận.
§  Nhóm theo nhân viên: nhóm báo cáo theo nhân viên.

Tính công: nút tính công cho nhân viên.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228