• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Cửa xoay, barrie

Cổng xoay Barrie ROAD RD-101T

16,500,000 VNĐ

Cổng xoay Barrie ROAD RD-101G

17,300,000 VNĐ

Cổng Barrier BS-306-TI

20,000,000 VNĐ

Cổng Barrier BS-306-TII

22,000,000 VNĐ

Cổng Barrier P-800RBLO

27,300,000 VNĐ

Cổng Barrier P-800RBLO-X

29,250,000 VNĐ

Cổng xoay ba càng bán tự động TS1000

55,631,250 VNĐ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228