• Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn sản phẩm

   Dương Văn Quyết 094.775.8886

  • Tư vấn giải pháp

   Cao Mạnh Hà 0904.190.900

 • FILTER
 • All
 • Khai báo ca
 • SORTING
 • Name
 • Date
Khai báo ca

Khai báo ca làm việc

Tổng quan quy trình sử dụng TAS ERP 2014

Tổng quan quá trình sử dụng TAS-ERP.NET

Khai báo tham số

Khai báo tham số sử dụng phần mềm TAS-ERP.NET

Khai báo máy chấm công

Quá trình khai báo máy chấm công

Khai báo bộ phận

Khai báo bộ phận, phòng ban cho công ty

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228