• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

"Việc áp dụng phần mềm TAS-ERP for Garmentl đã giải quyết tốt bài toán đánh giá của khách hàng đối với đặc thù ngành may mặc trong thì trường Việt Nam"

Ông Lê Văn Huy

Trưởng phòng tổ chức hành chính - Công ty may II Hải Dương

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228